Knalleinfo

Jokkmokks marknad 3-5 februari 2022

14/1 2022
Vi är mycket ledsna att behöva meddela att Jokkmokks marknad 2022 enbart blir digital. Detta beslut kom från kommunstyrelsens arbetsutskott idag. Under vecka 3 kommer vi att kontakta alla som har sökt plats så att ni får möjlighet att finnas med på vår hemsida med en egen presentationssida. 

Med vänliga hälsningar
/Marknadskontoret

 

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter används endast för att behandla din marknadsansökan. Mer information finns på kommunens hemsida www.jokkmokk.se

Ansökan om marknadsplats 2022
Observera att alla måste ange eventuell gasolanvändning och kryssa i rutan att ni har läst våra bestämmelser

Marknadsbestämmelser 2022

Försäljningsförbud - bilaga till marknadsbestämmelserna

Information om försäljning av livsmedel 2022

Information om livsmedel som inte är färdigförpackade

Märkning av förpackade livsmedel, info från Livsmedelverket

Registreringsanmälan livsmedelsanläggning

Vägledning för brandsäkerhet på marknader och festivaler

Ansökan tillstånd brandfarlig vara

Application form 2022

Regulations 2022

Rekommendationer och bestämmelser för Svensk Marknadshandel sv/eng

 

Senast ändrad: 2022-01-14 15:39:14