Rödockragraven i Liggá

Film/Föreläsning

  • Fredag 2/2
12:30 - 13:15 Rödockragraven i Liggá är en av Norrbottens äldsta gravar. Frida Palmbo berättar om Norrbottens museums arkeologiska räddningsundersökning av graven. Platsbiljett krävs. Rödockragraven i Liggá är en av de äldsta förhistoriska gravarna i Norrbotten. Vattenkraftsutbyggnaden har medfört att graven är på väg att erodera ut i Stora Luleälv. Norrbottens museum genomför därför en arkeologisk räddningsundersökning av graven, för att tillvarata den vetenskapliga informationen från platsen innan det är för sent. Arkeolog Frida Palmbo berättar om den pågående undersökningen och om rödockragravar i Norrbotten. Platsbiljett krävs. 60 kr
  • Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
  • Kyrkogatan 3 Jokkmokk