Modernitetens pris : på resa i vattenkraftens spår

Film/Föreläsning

  • Fredag 2/2
10:00 - 10:45 Utifrån boken "Älven i mig" berättar Jannete Hentati om utbyggnaden av vattenkraft i Luleälven och om vinsterna och förlusterna som följt med den. Platsbiljett krävs. Det handlar om utveckling och exploatering, om både de vinster och förluster som följt och än följer i spåren av älvens utbyggnad från ett fritt flödande vattendrag till en högt värderad kraftkälla i det svenska nationella elsystemet. Vad får det alltjämt växande behovet av el lov att kosta? Och vem ska egentligen betala för det? Platsbiljett krävs. 60 kr
  • Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
  • Kyrkogatan 3 Jokkmokk