Har du idéer och tankar kring ett gränsöverskridande samarbetsprojekt i Sápmi?

Film/Föreläsning

  • Torsdag 1/2
12:00 - 13:00 Interreg Aurora-programmet är ett specifikt EU-program som är integrerat med Sápmi och den samiska ursprungsbefolkningen. Interreg Aurora kan bidra med finansiering för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken. Läs mer på hemsidan. http://www.interregaurora.eu
  • Församlingshemmet
  • Borgargatan 9 Jokkmokk