Do you have ideas or thoughts about cooperative projects across borders in Sápmi?

Films/Lectures

  • Thursday 1/2
12:00 - 13:00 Interreg Aurora Program is a specific program of the European Union which integrates Sápmi and the indigenous Sámi people. Interreg Aurora kan bidra med finansiering för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken. Läs mer på hemsidan. http://www.interregaurora.eu
  • Parish hall/Församlingshemmet - Outside main entrance
  • Borgargatan 9 Jokkmokk