How are the Swedish Sámi getting along?

Films/Lectures

  • Wednesday 31/1
14:00 - 16:00 Welcome to a seminar where we present the results of the survey of the health of the Sámi. Hur mår samerna i Sverige? Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultaten från enkätundersökningen ”Samisk Hälsa på Lika Villkor”. Vi visar resultaten, berättar hur vi tolkar dem och diskuterar hur de kan användas för att förbättra samernas hälsa och levnadsförhållanden.
Arr: Forskningsgruppen Lávvuo – Forskning och utbildning för samisk hälsa, Umeå Universitet & Folkhälsomyndigheten.
How are the Sami people in Sweden? Welcome to a seminar where we present the results of the survey "Sami Health on Equal Terms". We show the results, tell how we interpret them and discuss how they can be used to improve the Sami's health and living conditions.
Arr: Research group Lávvuo – Research and education for Sami health, Umeå University & Public Health Agency.
  • Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum - Hörsalen
  • Jokkmokk